Özhan Eren

120 FİLMİ ORJİNAL FİLM MÜZİKLERİ (2008)


120 FİLMİ ORJİNAL FİLM MÜZİKLERİ (2008)

Albüm Adı : 120 Filmi Orijinal Film Müzikleri
Yapım Yılı : 2008
Şarkılar : Jenerik Müziği, Bir Zamanlar Çocuktuk…, Harp Çocukları, Barut Kokulu Sevdalar, Göç Yolları, Seferberlik… Seferberlik… Seferberlik…, Oyuna Değil Sefere!…, Harp Bayram Dinlemez, Hangi Ana, İsyan, Helal Olsun… Hepinize, Mektup, Veda, Büyük Yolun Küçük Yolcuları, Çatışma, Dönmeyene Ağıt, Son Umut, “Geceler Kaç Saat?”, Bekledik… Hep Bekledik…, Nerede Benim Kuzum!, Nur İçinde Yatsınlar…


Van.. 1914 Haziran …

O günler, ülkemizin büyük toprak kayıpları ve milyonlarca insanımızın da büyük perişanlıklar yaşamasına neden olan Balkan Harbi’nden henüz kurtulduğumuz günlerdir, yaralarımızı sarıp ülkemizi feraha çıkartmaya çalıştığımız barış günleridir.

Ancak o günler de çok sürmez, yaz aylarında Avrupa’da başlayan 1. Dünya Harbi ülkemize de sıçrar, Ruslar Doğu Anadolu’da Erzurum istikametinde taarruza geçerler. Büyük bir isyana gebe olan Van’daki Jandarma Tümeni şehirden ayrılır ve Kafkas Cephesi’nde Ruslarla ölüm – kalım mücadelesine girişir.. Aralık 1914’te Sarıkamış Harbi’nin başlamasıyla birlikte çatışmalar yoğunlaşır ve bir gün Jandarma Tümeni’nin de cephanesi tükenir..

Van’da az da olsa cephane vardır, sınırdaki askerlere gönderilmek istenir fakat elde doğru dürüst kağnı bile kalmadığı gibi eli tüfek tutan hemen herkes de cephelerdedir..

Hiçbir çare bulunamaz, neticede yaşları 12 ile 17 arasında değişen çocuklar gönüllü olurlar.. Hemen hazırlıklara girişilir, 120 çocuk 1915 Ocak ayının donduran ayazlarında cephaneyi sırtlanır, karlı dağlara doğru yürümeye başlar..

Ancak günler ve geceler süren bu büyük yolculuk 120 kahraman çocuk için hiç de kolay olmayacak, tam bir ölüm-kalım harbi’ne dönüşecektir..